New High-Performance Genome Research Instrumentation to Turku

  Biocenter Finland’s Biocity Turku unit has received significant funding which enables acquisition of new instrumentation for genome research. The high-performance sequencer, representing the state-of-the-art technology for genome research, can read 48 human genomes in two days. The instrumentation enables identification of genomic changes associated with diseases, such as cancer, research of genome function and for example effects of drug treatments in cell and animal models.

  In Biocity Turku the instrumentation will be placed in the Finnish Functional Genomics Centre hosted by Turku Centre for Biotechnology, a joint department of the University of Turku and Åbo Akademi University. Another instrument will be placed in HiLIFE research Center operating at University of Helsinki. The new technology utilised by the instruments enables high-throughput genome research with improved speed and accuracy. Furthermore, there is a significant decrease in the costs of the research. In addition to basic research, the new technology provides better support for clinical and population scale research.

  The acquisition of the equipment enabled by the funding from Academy of Finland to Biocenter Finland. The total funding is 1 652 995 euros of which the share of University of Turku is 578 549 eur, Åbo Akademi University is 247 949 eur and University of Helsinki is 826 497 eur.

   

   

  The head of the Finnish Functional Genomics Centre Adj. Prof. Riikka Lund (on the top of the page) and Prof. Cecilia Sahlgren are looking forward to the arrival of new high-performance instrumentation for genome research.

  The Scientific director of Biocity Turku, Prof. Jyrki Heino and director of Turku Centre for Biotechnology, Prof. John Eriksson, are delighted about the how this funding will enable further strengthening of this technology area, which is already an established stronghold among the infrastructure services in Turku. The instrument to be purchased will both increase sample throughput capacity as well as expand the spectrum of available services.

  Turkuun uusi huipputehokas perimän tutkimuslaitteisto

  Biokeskus Suomen Turun yksikkö, Biocity Turku, on saanut merkittävän rahoituksen uuden perimän tutkimuslaitteiston hankkimiseksi. Viimeisintä teknologiaa edustava huipputehon sekvensaattori pystyy lukemaan jopa 48 ihmisen perimän kahdessa vuorokaudessa. Laitteiston avulla voidaan selvittää esimerkiksi sairauksiin, kuten syöpään liittyviä perimän muutoksia ja tutkia perimän toiminnan säätelyä, ja esimerkiksi lääkeaineiden vaikutuksia, solu- ja eläinmalleissa.

  Biocity Turun laitteisto sijoitetaan kansallisen tason tutkimuspalveluita tarjoavaan Funktionaalisen Genomiikan Keskukseen, joka toimii Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Turun Biotekniikan Keskuksessa. Toinen vastaava laitteisto sijoitetaan Helsingin Yliopiston HiLIFE tutkimuskeskukseen. Laitteiden käyttämä uusi teknologia mahdollistaa huipputehokkaan perimän tutkimuksen suurella tarkkuudella ja nopeudella. Lisäksi tutkimuksen kustannukset laskevat merkittävästi. Uusi teknologia tukee entistä paremmin perustutkimuksen lisäksi myös kliinistä ja populaatiotason tutkimusta.

  Laitteistojen hankinnan mahdollistaa Suomen Akatemian Biokeskus Suomelle myöntämä 1 652 995 euron rahoitus, josta Turun Yliopiston osuus on 578 549 euroa, Åbo Akademin osuus 247 949 euroa ja Helsingin Yliopiston osuus 826 497 euroa.

  Funktionaalisen Genomiikan Keskuksen johtaja dosentti Riikka Lund ja professori Cecilia Sahlgren odottavat innolla uuden huipputehokkaan perimän tutkimuslaitteiston saapumista. BioCity Turun tieteellinen johtaja professori Jyrki Heino ja Turun biotekniikan keskuksen johtaja professori John Eriksson johtaja iloitsevat FIRI-rahoituksen suomista mahdollisuuksista edelleen vahvistaa kyseistä teknologia-aluetta, jolla jo entisestään on vakiintunut asema ja pitkät perinteet Turussa. Kyseinen instrumentti tulee sekä lisäämään kapasiteettia ja laajentamaan analyysivalikoimaa.