Scandinavian Society for Immunology Young Investigator award to Tapio Lönnberg

  Tapio Lönnberg has received Scandinavian Society for Immunology Young Investigator award to recognize his excellent research in immunology.  Dr. Lönnberg works in Turku Bioscience Centre as a group leader and the head of single-cell omics unit. He is a PI of the Academy of Finland InFLAMES flagship program.  He studies the plasticity of human immune system cells and how it is linked to immune mediated diseases.

  Tapio Lönnberg tells that a given cell type can be easily recognized by studying for example  its cell surface molecules. However, only in-depth study of the cell, profiling, reveals what the cell really is up to and what is its stage of activity. When the target is cells of the human immune system, we talk about immunoprofiling.

  Tapio has played a central role in leading the development of single-cell omics unit in Turku Bioscience Centre, with cutting-edge instrumentation and expertise. He leads a research group of six researchers.

  Human immune cells are highly flexible and able to change their function. While a strength, this property may also turn to a weakness. When a cell starts to regulate its activity, it can be a sign of either good or bad.

  –  For example T cell, a lymphocyte, can functionally differentiate to various kinds of tasks depending on how it is stimulated and how long the stimulus lasts. This is crucial for example in cancer immunology. Often T cell mediated defence to cancer is inefficient i.e. exhausted. An important question is why this happens, Lönnberg says.

  The next question is, can we prevent cell exhaustion or help the cells to return to their original task. The problem is the opposite in autoimmune diseases such as in Type 1 diabetes where over active immune cells should be returned to their normal function.

  Tapio Lönnberg says that it would be of outmost importance to gain in-depth understanding on how normal human immune system works, because such knowledge would provide basis for correcting immune mediated disorders.

  Scandinavian Society for Immunology (SSI) Young Investigator Awards were announced on June 15th in the Society’s annual symposium in Iceland. In addition to Tapio Lönnberg the society awarded also four other young investigators, one from each Nordic country. The awards were given now for the first time. In the future the prizes will be awarded annually. In 2023 the SSI symposium will be in June 4-7 in Turku.

   

  *********

   

  Tapio Lönnbergille nuoren tutkijan pohjoismainen palkinto

   

  FT Tapio Lönnberg on saanut Skandinavian Immunologiayhdistyksen nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnettiin hänelle tunnustuksena hänen korkeatasoisesta tutkimuksestaan immunologian alalla. Tapio Lönnberg työskentelee Turun Biotiedekeskuksessa ryhmänjohtajana ja yksisolu-omiikkayksikön johtajana. Hän on Suomen Akatemian InFLAMES-lippulaivan ryhmäjohtaja ja tutkii ihmisen puolustusjärjestelmän solujen kykyä muuntautua ja näiden muuntautumisten yhteyttä eri sairauksiin. 

  Tapio Lönnberg kertoo, että yksittäisen solun solutyyppi voidaan tunnistaa helposti keskittymällä esimerkiksi solujen pintamolekyyleihin. Kuitenkin vasta solun syvällisempi tutkiminen, profiloiminen, kertoo, mitä solu on oikeasti tekemässä ja millä aktiivisuudella. Kun mielenkiinnon kohteena ovat ihmisen puolustusjärjestelmän eli immuunijärjestelmän solut, puhutaan immunoprofiloinnista.

  Ihmisen puolustusjärjestelmän solut ovat erittäin joustavia ja herkkiä muuttamaan toimintaansa. Se on niiden vahvuus, mutta joskus myös heikkous. Kun solu alkaa säädellä toimintaansa, se voi olla merkki hyvästä tai pahasta.

  – Esimerkiksi T-valkosolu, lymfosyytti, pystyy erilaistumaan toiminnallisesti hyvinkin eri tyyppisiin tehtäviin riippuen siitä, minkälaisia ärsykkeitä se saa ja kauanko ärsyke kestää. Tämä on muun muassa syöpäimmunologiassa keskeistä. Usein syöpää vastaan reagoivat T- puolustajasolut muuttuvat tehottomiksi eli väsyvät. Keskeinen kysymys on, miksi näin käy, Lönnberg kertoo.

  Seuraava kysymys on, voiko puolustajasolujen väsymistä estää tai auttaa soluja muuttumaan niin, että ne palaavat alkuperäiseen tehtäväänsä. Autoimmuunisairauksissa kuten tyypin 1 diabeteksessa pulma on päinvastainen. Liian ärhäkäksi äitynyt puolustajasolu pitäisi saada palaamaan normaaliin olotilaansa ja tehtäväänsä.

  Tapio Lönnberg sanoo, että tärkeintä olisi tietää perin pohjin, kuinka normaali puolustusjärjestelmämme toimii. Se jälkeen voidaan päätellä paremmin, miksi solu alkaa muuntua ja mitä muutos saattaa ennustaa.

  –  Me pyrimme ymmärtämään näitä solun säätelytiloja, joista osa on ominaisia joillekin sairauksille, kuten juuri autoimmuunitaudeille tai syöville, Lönnberg selittää.

  Skandinavian Immunologiyhdistyksen (SSI) tunnustuspalkinnot julkistettiin 15.6 yhdistyksen vuotuisessa symposiumissa Islannissa. Tapio Lönnbergin ohella palkittiin neljä muuta nuorta tutkijaa, yksi kustakin Pohjoismaasta. Tunnustuspalkinnot, jotka ovat matka-apurahoja, myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Vastaisuudessa niitä jaetaan vuosittain. Vuonna 2023 SSI:n symposium järjestetään Turussa 4.-7. kesäkuuta.